APMĀCĪBAS

skolotaju_apmacibas

LĪGUMS par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 2.2. apakšdaļas ” Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerības stiprināšanai” ietvaros īstenojamo projektu

Uzņēmējdarbīgais jaunietis un pedagogs –” jaunās skolas” sadarbības modeļa prioritāte ” NR. 2-25/24. Sākam aktīvu darbu un plānošanu.

IMGL6376

IMGL6386

IMGL6370.jpg

JAUNIEŠU KONCEPTS:

  • “Uzņēmējdarbīgais jaunietis  un pedagogs – “jaunās skolas” sadarbības modeļa prioritāte”   ir Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociālās uzņēmējdarbības  centra „O  ISTABA” jauniešu koncepts –  divu dienu pedagogu apmācības, kas skar jautājumus par pedagogu un jauniešu sadarbību un viņu kā pārmaiņu aģentu lomu sabiedrībā, kā “jaunās skolas” modeļa sadarbības dalībniekus.

Apmācības  ir interaktīvas un ietver inovatīvas prakses piemērus ( izzinošu  ekskursiju uzņēmumos), diskusijas un piemērošanos dalībnieka personīgā darba kontekstam.

Pats seminārs ir balstīts uz pieņēmumu, ka pedagogam ir daudz vieglāk vadīt audzēkņus kontekstos, kuros pašiem pedagogiem ir atbilstošas zināšanas, un atzīst, ka daudziem pedagogiem ir bijusi (vai tie uzskata, ka ir bijusi) ierobežota pieredze uzņēmējdbanerisarbībā. Tāpēc seminārs palīdz pedagogiem atpazīt un saprast, kā jebkuras reālās dzīves zināšanas un pieredzi var saistīt ar uzņēmējdarbību. Svarīgi ir, ka tas vieno pedagogus ne tikai ar jauniešiem, bet arī ar kolēģiem, kas strādā tajā pašā jomā, atverot iespējas efektīvi sadarboties, veidojot balsta komandas darbu mācību procesā.

  • Aktivitātes mērķis: Skolotāji ar jauniešu atbalstu attīsta savas kompetences, arī savstarpēji sadarbojoties ar vietējo sabiedrību; kontaktēšanās un sadarbība ar reāliem partneriem ārpus izglītības iestādes. Jauniešu mērķis ir iedrošināt un attīstīt skolotājiem uz uzņēmējdarbību vērstu domāšanu un dot tiem procesa modeli kopā ar paņēmieniem, ko nākotnē izmantot mācīšanā. To sauc par “FIRE modeli”, un tas ietver 4 konkrētus un savstarpēji saistītus posmus. F — faktu atrašana (no teksta un reālās dzīves); I — inovatīvas idejas (radīšana un izvēle); R — realitātes pārbaude (ar prototipiem un atsauksmēm); E — novērtēšana (produkts, process un mācīšanās).
  • Apmācību mērķauditorija : jaunieši kā lektori pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem, topošajiem pedagogiem, pedagoģijas pasniedzējiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, psihologiem un pedagoģijas speciālistiem.
  • Apmācību rezultāti: jauniešu dzīves prasmju apgūšana neformālajā izglītībā un piederības izjūtas veicināšana, jauniešu atbildības sekmēšana mācību procesa pilnveidei, uzņēmējdarbīguma un uzņēmējdarbīgas vides izzināšana, komandas darba un atbalsta izpratnes veicināšana, pedagoga kompetenču attīstības sekmēšana “jaunās skolas” projekta veiksmīgākai uzsākšanai, metodisko materiālu izstrāde un aprobācija pedagogu darbā apmācību ietvaros, pedagogu IT prasmju sekmēšana, brīvprātīgais darbs un darba tikums.

Un uzņēmējdarbīgums sākas ar 1. klasi!Picture2

Advertisements