Kā būt sabiedrībai noderīgam jaunietim?

17820977_1300535853362347_1567642364_n

Apmācību saturs:

1.diena “ Esi tas, kas esi!” – 6 stundas

N.p.k. Tēma Metode Ilgums Piezīmes
1. Es – jaunietis – pilsonis.

Dalībnieku savstarpēja iepazīšanās. Iepazīšanās ar foruma organizatoriem  un foruma  saturu. Foruma noteikumi –komandas darba likumu izstrāde.

 

Apļa metode, siluetu izveide, prezentēšana.

 

2 h Vārds + kustība, sadaloties pāros, veido cilvēka siluetu, ko “ apdzīvo” – stāsts par sevi.

Komandu formēšana un stiprināšana.

2. Līdzdalības ķēde. Es – līdzdalīnieks vakar, šodien un rīt. Līdzdalības prasmju apzināšanās. Līdzdalības ķēdes izveide. ELEVATOR PITCH – lifta metode. 1 h Ķēdes  izveide, atklājot pieredzi, video rullīšu –paraugu demonstrēšana, 60 sekunžu stāstījums.
3. Brilles. Ko es redzu? Jauniešu problēmu apzināšanās – fotostāsts. Līdzdalības veidu apzināšanās un izpratne  – formālie un neformālie. Debates.

 

2 h Līdzdalības veidu simulācija.

Darbs grupās.

4. Tava diena sešos vārdos. Pašrefleksija. Mēmais šovs/publiska uzstāšanās. 1 h Dienas ieguvumu kuba izveide. Pašanalīze. Mājas darbs par tiesībām un pienākumiem.

 

 

 

2.diena “ Un topi, par to…”  – 6 stundas

 

N.p.k. Tēma Metode Ilgums Piezīmes
1. Minūte, lai paustu viedokli. Rīta sasveicināšanās.Manas tiesības un pienākumi.

Viedokļa paušana – tiesības vai pienākums.

Iepriekšējās dienas refleksija. Pieci pirksti vienai rokai – 5 pienākumi un 5 tiesību normas.

“ World coffe” – kafijas metode grupu darbam.

 

1 h Kā pareizi paust viedokli? Publiska uzstāšanās, publiska vēstule un raksts presei, video uzruna.
2. Loģisko līmeņu piramīda – līdzdalības iespēju apzināšanās. Dzīves rats – savu spēju un zināšanu apzināšanās.

 

Koučinga elementu izmantošana. Dzīves rata izspēle. Prezentācija. 1h Kas nepieciešams man kā jaunietim 21.gs.?
3. Mans mentors. Jauniešu iniciatīva – aktīva līdzdalība.

Mentorēšanas nozīmes  apzināšanās.

Lēmumpieņemošās personas atrašana un uzrunāšana.

 

Prāta vētras – ideju radīšana.

Sava mentora izvēle, darba grupas formēšana.

Mērķa ekspedīcija – iniciatīvas vietas apzināšana.

 

3 h Izvēlēts mentors, izveidotas darba grupas un definēta iniciatīva.

Došanās “ pasaulē” un atgriešanās.

4. Tava diena sešos vārdos vienā saistītā teikumā.  Refleksija.

 

Mēmais šovs/publiska uzstāšanās.

 

1 h Dienas ieguvumu kuba izveide.Pašanalīze.

 

 

 

 

 

3.diena “ …Kas Tu varētu būt!” – 6 stundas

N.p.k. Tēma Metode Ilgums Piezīmes
1. Rīta sasveicināšanās : “ Tu vari, ja dari !”

Komandas gara stiprināšana.

Spēlē “ Mans spogulis” un

“ Apgriez otrādi ”

 

1 h Teātra elementu izspēle.
2. Līdzdalības līmeņu apzināšanās. Jaunietis kā iniciators vai instruments.

 

 

 

Situāciju spēle. Diskusija. 1 h Teātra sporta elementu izspēle.
3. Jauniešu iniciatīvas stunda – iniciatīvas ceļi.

Iniciatīvu izvēle, plusi un mīnusi.Realizācija.

Pašvadība, komandas darbs, tikšanās un iniciatīvas realizācija

 

 

 

 

2 h Jaunieši realizē savas iniciatīvas , sekmējot līdzdalības prasmju attīstību. Pieredzes bagāžas uzkrāšana.
4. Grupas diena sešos teikumos. Grupas  refleksija.

 

 

 

 

 

 

Mēmais šovs/publiska uzstāšanās. 1 h Veiktās iniciatīvas  ieguvumu/zaudējumu  kuba izveide. Pašanalīze.

Mājas darbs : sociālā profila izveide – iniciatīvas laikā piedzīvotais.

 

4.diena “ Vai esi tapis? “  – 6 stundas

 

N.p.k. Tēma Metode Ilgums Piezīmes
1.  

Rīta sasveicināšanās.

Jauniešu iniciatīvu reklāma.

 

 

Pāru darbs.

Grupu darbs, vērtēšana/analīze.

 

1 h  

PPP- patīk, pajautā, piedāvā.

2.  

Ārpus rāmja. Tikšanās ar politiķiem/deputātiem. Lietišķa saruna, tās norise.

 

 

Mācību ekskursija. Dialogs.

2 h  

Došanās uz novada Domi/Saeimu.

3.  

NVO līdzdalība pilsētā, novadā un valstī. NVO dibināšanas soļi.

Galvenie NVO līdzdalības veidi.

 

 

Pieredzes stāsts – tikšanās ar ekspertu.

Rosinoša lekcija. Diskusija.

1h 30 min.  

Aicināts uz sarunu ar jauniešiem NVO eksperts – cilvēks, kas pats dibinājis NVO un to veiksmīgi vada.

 

4. Jaunietis –stratēģis. Jauniešu vajadzību   nodošana  novada/pilsētas jaunatnes lietu speciālistam – stratēģijas ieteikumu izveide.

 Noskaņojuma koka  un kuba izveide. Refleksija.

 

 

Memoranda rakstīšana.Dialogs.

 

 

1h 30 min.  

Uzaicināts tikties novada jaunatnes lietu speciālists.

Dienas ieguvumu kuba izveide.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s