JAUNIEŠI UN PEDAGOGI  APGŪST UZŅĒMĒJDARBĪGUMU

NVO Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociālās uzņēmējdarbības centrs „O ISTABA” ir veiksmīgi īstenojusi projekta “Uzņēmējdarbīgais jaunietis un pedagogs – ” jaunās skolas” sadarbības modeļa prioritāte” aktivitātes (līg. Nr. 2- 25/24) , kas veidotas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 2.2. apakšdaļas ” Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerības stiprināšanai” ietvaros. Tieši Ogres novada skolu pedagogi – Ogres Valsts ģimnāzijas un Ogresgala pamatskolas – kļuva par pirmajiem jauniešu koncepta programmas absolventiem.

”Uzņēmējdarbīgais jaunietis un pedagogs” ir 2 dienu apmācību cikls, kurā, balstoties uz inovatīvām aktivitātēm un sadarbību starp jauniešiem un pedagogiem, skolotāji gūst ieskatu uz mācību stundām no skolēnu viedokļa, savukārt skolēni -iejūtas „pedagogu ādā”. Tieši jauniešu un pedagogu tīklošanās un komandas darbs sniedz nozīmīgu pievienoto vērtību pozitīvu pārmaiņu īstenošanai skolā . Š.g. 5.jūnijā radošās darbnīcas apmeklēja Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāji, savukārt 7.jūnijā- Ogresgala pamatskolas pasniedzēji. Par radošuma ģenerēšanas, attīstības metodēm un „lifta runu” skolotāji uzzināja un savas idejas attīstīja 12. klases skolnieces Alīnas Anetes Birnikas vadībā, bet pēc tam mācījās veidot profesionālas vizītkartes 12. klases skolnieces Adas Paulas Vītoliņas vadībā, bet dienas aktivitātes noslēdza skolotāja ar 22 gadu stāžu, NVO „O ISTABA” valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja Lāsma Cimere, kas dalījās ar pareizā laika plānošanas pieredzi, inovatīvu stundu plānošanas “audeklu”  un aicināja skolotājus un skolēnus paskatīties vienam uz otru no malas.

Otro apmācību dienu pedagogi pavadīja uzņēmējdarbīgās eksursijās, kas palīdzēja saprast, kā jebkuras reālās dzīves zināšanas un pieredzi var saistīt ar uzņēmējdarbību un mācību stundu norisi. Š.g. 6.jūnijā pirmajā izzinošajā ekskursijā devās Ogres Valsts ģimnāzijas skolotāji, kas apmeklēja moderno, tehnoloģisko un videi draudzīgo sadzīves atkritumu poligonu „Getliņi EKO”. Tika izzināts atkritumu pārstrādes process un tā nozīme, kā arī veikts darbs komandās saistībā ar dažādu vides problēmu risināšanu. Dalībnieki dienu turpināja ar „Stora Enso” apmēklējumu, kas ir viens no iepakojuma, biomateriālu, koksnes un papīra risinājumu vadošajiem piegādātājiem pasaules tirgos, kur tika izzināts iepakojuma ražošanas cikls, tā nozīme uzņēmuma identitātes veidošanā un karejaras iespējas skolēniem – topošajiem augstskolu absolventiem.

Savukārt Ogresgala pamatskolas pedagogi š.g. 8. jūnijā – otrajā atraktīvo apmācību dienā – devās uz Krimuldas pusi Inciemu, kur ZS “Absolūts ēd” Ilzes Lipskas vadībā komandās veica praktisku darbu saimniecībā, izzinot dabas produktu  augšanas un ražas došanas procesu un tam nepieciešamās iemaņas. Tika apzināta brīvprātīgā un komandas darba burvība, jo pedagogi darbojās darba komandās ar jauniešiem. Pēc lielajiem ravēšanas un stādīšanas darbiem ZS “Absolūts ēd” visi ekskursanti devās uz “Mazajiem Aunīškalniem”, kur saimnieciskās darbības veicēja Iveta Andrejeva sniedza ieskatu un praktisku darbošanos zirgkopībā un agrohomeopātijā. Tika veidota perma kultūras dobe, kas atklāja vēl neizzināto daudziem klātesošajiem. Apmācībās kopumā piedalījās 36 pedagogi, kas par apmācībām saņēma arī A programmas apliecības 12 stundu apmērā, kā arī  11 NVO O ISTABA jaunieši. Ekskursijās piedalījās ar ī daži pedagogu bērni, kas tikpat aktīvi līdzdarbojās.

Pedagogu apmācību tiešās treneres- jaunietes, 12.klases skolnieces Alīna Anete Birnika un Ada Paula Vītoliņa,  atzīst: „Apmācības skolotājiem, pimkārt, bija liels pārbaudījums mums pašām, jo, lai gan esam vadījušas vairākus pasākumus un projektus, mācību stundas tieši pedagogiem veidojām pirmo reizi, un tas nemaz nav tik vienkārši, kā šķiet pirmajā brīdī: jāievēro metodisko materiālu norādes, pašām daudz jāpēta attiecīgā joma, lai to varētu iemācīt arī citiem, turklāt jāizmanto arī inovatīvi pasniegšanas veidi, kas attīsta kompetences un sniedz pievienoto vērtību, nevis „sausas” akadēmiskās zināšanas. Tomēr, redzot veiksmīgo uzdevumu izpildi un entuziasmu,  ar kādu pasniedzēji kopā ar jauniešiem darbojās mūsu pašu sagatavotajās apmācībās, sapratām, ka viss ir izdevies lieliski. ” Abas meitenes piebilst, ka lielākais gandarījums ir arī projekta laikā pilnveidotās profesionālās iemaņas, kā komunikācija, sadarbība, publiskās runas prasmes, laika plānošana, metodisko materiālu izstrāde un jaunā apguve. Turklāt, pašām esot „skolotājām”, noteikti mainīsies viņu attieksme pret mācību stundām, atgriežoties skolas solā, jo viņas apzinās, ka tajās ieguldīts „milzīgs darbs un entuziasms, ko skolēni bieži nenovērtē. Taču šobrīd noteikti būsim priecīgas par iespēju novadīt apmācībās citās novada un  Latvijas skolās”.

OGP_1.jpg

Projekta vadītāja Lāsma Cimere par paveikto pauž: „ Realizētās projekta apmācības parādīja jauniešu spējas: darbīgumu, zināšanas, lieliskas sadarbības prasmes, zināšanas noteiktās jomās, vēlmi ar tām dalīties, interesi par brīvprātīgo darbu, interesi par skolās notiekošo un vēlmi uzlabot mācību darbu un iespējas līdzdarboties kvalitāti, atklāja spēju būt atbildīgiem. Jaunieši neformālā veidā mācījās un mācīja cits citu, kā arī pedagogus. Tas ir lielisks rīks un iespēja vienam otru labāk sadzirdēt un just, jo tikai komandas darbs var radīt mērķtiecīgus darba augļus, kas sniedz rezultātus sev, skolai, novadam un valstij. Mūsu darba komanda bija lieliska! Paldies mūsu fotogrāfei Sintijai Kļavai, video inženierim Reinim Timofejevam un finanšu konsultantei Anžellai Raubišķei, kā arī visiem NVO O ISTABA jauniešiem – Ancei Mesterei, Sabīnei Šurnai, Renāram Raubišķim, Edgaram Šiherinam, Unai Lotei Vītoliņai, Katrīnai Ostaņēvičai, Matīsam Timofejevam , kas palīdzēja realizēt projekta aktivitātes!” Paldies visiem sadarbības partneriem!

OGP_7.jpg

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s